Hellman Vatten AB

Hellman Vatten har utfört många uppdrag sedan starten 1992. Här följer några exempel på utförda uppdrag:

· Rening av havsvatten med membranteknik

(pågår - prel. 2010)

· Provtagningssystem för vatten och ånga

(2009)

· Utvärdering av erfarenheter av membranteknik för rening av rökgaskondensat  (2009)

· Avställning och konservering av pannanläggningar  (2007)

· Riktvärden för vatten och ånga anpassade till svenska energianläggningar  (2006)

· Bästa möjliga övervakning av vattenkemin i anl. med ångturbin  (2004)

· Erfarenheter vid byte av spädvattenkvalitet      (2001)

· Avgasning med membranteknik  (1994)

· Igångkörning av reningsanläggning för rökgaskondensat.

· Utredning av ny vattenrening i Fittjaverket

· Kartläggning av avloppssystem.

· Kemisakkunnig i ett flertal projekt, t.ex. utökad matarvattenrening och ny ånggenerator.

· Deltagande i löpande arbete på kemi & miljöavdelningen i samband med personalbrist.

· Flera utbildningar i vattenbehandling och avloppsvattenhantering.

· Elkem, Thamshavn, Norge  

      Felsökning - kiselbeläggningar i turbin

· Yara, Glomsfjord, Norge 

      Konsultation i samband med teknikval i vid  upphandling av ny avsaltningsanläggning.

· StatoilHydro, Mongstad, Norge

      Genomgång av övervakningen av vattenkemin.

· StatoilHydro, Mongstad, Norge

      Genomgång av övervakningen av vattenkemin.

· Smurfit Kappa Nervión, Spanien

      Felsökning/optimering av matarvattentank

· ENCE Huelva, Spanien

      Genomgång av avsaltningsanläggning

· Kvalitetssäkring av kylvattenkvalitén i stålverket inför produktionsökning.

· Upphandling av vattenreningsanläggningar.

· Förstudie - Fällning av molybden i avloppsvatten.

· Marknadsundersökning, sammanställning och upphandling av fosforfri kylvattenbehandling.

· Skadeutredning av konverterhuven.

· Förstudie uppgradering av vattenbehandlingen i ångcentralen samt 

· upphandling av ny utrustning.

· Flera utbildningar i vattenbehandling, kemi och systemkännedom.

· Upphandling och igångkörning av KRA, kondensatreningsanläggning

· Invändig inspektion av matarvattentankar och pannor

· Upphandling ny avsaltningsanläggning

· Projekt återvinning av rökgaskondensat

 

Värmeforsk

Outokumpu Stainless AB,  Avesta Jernverk

Utländska uppdrag

Söderenergi AB

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Referenser