Hellman Vatten AB

Projekt

Uppdragen kan variera från att leda hela projektet från start till mål till att delta som bollplank.

Textruta: Produktöversikt

Hellman Vatten kan bidra med kompetens på många områden:

 

· Genomföra förstudier, undersökning eller benchmarking.

· Bistå vid upphandling av utrustning för t.ex. vattenbehandling eller övervakning av vattenkvalitén.

· Ta fram förfrågningsunderlag utvärdera offerter etc.

· Ansvara för kemifrågorna i vid byggnation av en ny pannanläggning eller ett kraftvärmeverk.

FAT av provtagningsrigg

Mats  Hellman

Telefon:            +46 (0)709 555680

E-post:               mats@hellmanvatten.se