Hellman Vatten AB

Troubleshooting

Felsökning och åtgärder i samband med störningar i vattenkemin.

Vanliga problem:

· avvikande analysvärden

· korrosion

· beläggning i tuber eller turbin

· syre i matarvattnet

· kort gångtid på avsaltningsanläggningen

· hög kemikalieförbrukning

· etc.

Exempel på uppdrag:

· Troubleshooting, ev. med vattenanalyser på plats eller on-lineinstrument

· Skadefallsutredningar

· Processoptimering, kontroll och övervakning

· Optimering av anläggningar för avsaltning, flockning eller rening av rökgaskondensat

 

Korrosion i matarvattentank pga av dålig avgasning

Mats  Hellman

Telefon:            +46 (0)709 555680

E-post:               mats@hellmanvatten.se