Hellman Vatten AB

Utbildning

Anläggningsanpassade utbildningar och kurser i matarvattenbehandling, vattenrening, avsaltning etc.

En kurs i matarvattenbehandling kan t.ex. omfatta:

· Vad är råvatten? Sammansättningen på råvatten. Vilka salter, föroreningar m.m. som vållar problem i en industriell anläggning. Skillnader i sammansättning hos spädvatten, matarvatten, fjärrvärmevatten, pannvatten, ånga och kondensat.

· Vilka skador, t.ex. korrosion och beläggningar, och driftstörningar som kan uppstå vid fel vattenkvalitet. Bl.a. visas prov på skadade tuber från olika haverier.

· Rening av vatten och andra åtgärder för att erhålla rätt vattenkvalité samt justering av kvalitén med hjälp av kemikalier.

· Konservering. Avställningsrutiner, vad bör man tänka på när anläggningen ställs av?

· Var och hur vattenprov bör tas ut, samt lämplig omfattning och frekvens. Genomgång av gällande riktvärden och åtgärder vid analysvärden utanför gällande riktlinjer.

· Felsökning. Vad ska göras vid avvikande analysvärden och/eller driftstörningar.

Förutsättningar för att korrosion ska uppstå

Mats  Hellman

Telefon:            +46 (0)709 555680

E-post:               mats@hellmanvatten.se