Hellman Vatten AB

Det här är vi

Historik

Hellman Vatten startades på hösten1992. Först under namnet Ingenjörsfirma Mats H Hellman för att tre år senare byta namn till HELLMAN VATTEN AB.

Affärsidén var från början att Hellman Vatten skulle vara den naturliga samarbetspartnern för små och medelstora kraft- och värmeverk i frågor rörande kemi och vattenkvalitet.

Det visade sig snart att behovet av våra tjänster även fanns på större kraft- och värmeverk. I dag finns även stålverk, pappersbruk och raffinaderier bland våra kunder.

En norsk filial registrerades hösten 2009 för att underlätta arbetet på den Norska marknaden.

Konsultprofil

Hellman Vatten AB startades och drivs av Mats Hellman som arbetat med vattenbehandling sedan 1980 och under åren som "vattenkemist" hunnit se branschen ur olika synvinklar.

Ett antal år som anställd kemiingenjör på kraftvärmeverk och stålverk har gett en bra insyn i de önskemål anläggningsägare har.

Arbetet som försäljare av anläggningar för vattenrening respektive doseringskemikalier har givit en värdefull inblick i hur man kan lösa problem på bästa sätt.

Mats