Hellman Vatten AB

Matarvattensektionen

Matarvattensektionen är ett forum för matarvattenfrågor. Sektionen anordnar bl.a. Matarvattenkonferensen varje år i anslutning Energi- & Industridagarna.

Länkar

 

Vad vore väl en hemsida utan länkar till andra hemsidor?

Här är vårt bidrag:

Energiforsk (där Värmeforsk nu ingår)

Energiforsk är samarbetsorganet för tillämpad värmeteknisk forskning och utveckling för den svenska energi-, process- och tillverkningsindustrin samt energikonsulterna. Här finns en databas med forskningsrapporter publikationer samt information om pågående projekt. Även tidigare Värmefoskrapporter finns  att ladda ner här.

ADV-kemi

ADV är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan värmekraftverken. Sedan början på 70-talet har branschen haft erfarenhetsutbyte i skilda former organiserat genom Kraftverksföreningen, Fjärrvärmeföreningen och tidigare även genom VAST.

IAPWS

IAPWS är ett forum för internationellt samarbete som arbetar med att definiera forskningsbehovet och upprätta en prioriteringslista samt samlar in och sprider forskningsresultat inom verksamhetsområdet till medlemsländerna.